Giới thiệu

HCJ tập trung vào 6 lĩnh vực chính:

Tầm nhìn sứ mệnh:
Công ty cổ phần HCJ được thành lập bởi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và sản xuất kinh doanh. Với kinh nghiệm và năng lực nhân sự nòng cốt làm bệ phóng cho sự phát triển của thương hiệu HCJ đã dần khẳng định giá trị cũng như vị thế trên con đường phát triển. Với nguồn lực tài chính vững mạnh là tiền đề cho sự thành công và phát triển của các dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh, bên cạnh nguồn lực tài chính vững mạnh HCJ còn có nền tảng cơ sở vật chất và bộ máy điều hành được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp. Đây chính là thế mạnh để tạo sự tin tưởng tuyệt đối cho các đối tác và khách hàng của HCJ

SỨ MỆNH
Lan toả thông điệp của lãnh đạo HCJ “Kết nối giá trị nhân văn” thì sứ mệnh của chúng tôi là lấy giá trị nhân văn, những giá trị đẹp đẽ của con người của nền văn minh hiện đại làm bản lề cho sứ mệnh Mang tới các giá trị tốt đẹp cho mọi đầu tư và mọi dự án triển khai và mang giá trị tốt đẹp đó đến từng cá nhân, cộng đồng không chỉ trong nước mà còn tiến tới toàn cầu trong tương lai không xa.

TẦM NHÌN
Công ty cổ phần HCJ nỗ lực phấn đấu trở thành một trong những tập đoàn kinh tế đầu tư với quy mô và đẳng cấp hàng đầu trong các lĩnh vực đầu tư tài chính, phát triển các dự án bất động sản, sản xuất công nghiệp, khai thái khoáng sản, giáo dục & đào tạo, nông nghiệp & công nghệ xanh.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Kết nối giá trị nhân văn là giá trị cốt lõi được HCJ đặt lên hàng đầu trong suốt chặng đường hình thành và phát triển. Đây cũng chính là ánh sáng chuẩn mực dẫn đường cho nhiều thế hệ HCJ trên chặng đường phát triển.

Cơ cấu tổ chức:
 
 

Văn hóa doanh nghiệp:
Tự hào là doanh nghiệp Việt với mong muốn và định hướng kết nối các giá trị nhân văn HCJ có chuẩn mực riêng để làm bệ phóng cho sự phát triển nói chung và văn hoá doanh nghiệp nói riêng.

NHÂN VĂN
Với mỗi mối quan hệ dù là công ty với khách hàng hay quan hệ nội bộ trong công ty luôn phải lấy Nhân văn làm nòng cốt để xây dựng vẻ đẹp từ bên trong của mỗi thành viên, đảm bảo rằng phát huy tối đa các giá trị đẹp đẽ nhất của con người đ